اتـــــصـــــــال http://connection.mihanblog.com 2018-03-16T16:13:01+01:00 text/html 2011-01-18T18:39:45+01:00 connection.mihanblog.com محمد جواد روشندل سواری حاج حسین خرازی در شلمچه جا مانده http://connection.mihanblog.com/post/35 <IMG style="WIDTH: 499px; HEIGHT: 473px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://s24.aks98.com/files/02945754861376050716.jpg" width=2677 height=2285> text/html 2011-01-16T22:35:23+01:00 connection.mihanblog.com محمد جواد روشندل لبیک لبیک،لبیک یا حسین (علیه السلام) http://connection.mihanblog.com/post/34 <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><IMG style="WIDTH: 397px; HEIGHT: 556px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://s24.aks98.com/files/72737474906543215611.jpg" width=2002 height=2296></DIV> text/html 2010-07-06T11:01:24+01:00 connection.mihanblog.com محمد جواد روشندل منطق فازی و کاربرد آن در مدیریت( مدیریت بازار) http://connection.mihanblog.com/post/33 <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: red; FONT-SIZE: 7pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>این مطالب در </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: red; FONT-SIZE: 7pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr>civilica</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: red; FONT-SIZE: 7pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN> ثبت شده است و&nbsp;امتیاز آن برای&nbsp;صاحب بلاگ محفوظ است&nbsp;</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Zar'; COLOR: red; FONT-SIZE: 7pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: red; FONT-SIZE: 7pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <DIV style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-BOTTOM: 1pt; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-RIGHT: 0in; BACKGROUND: white; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-TOP: 0in; mso-border-bottom-alt: solid windowtext .75pt; mso-element: para-border-div"> <P style="BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: center; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-BOTTOM: 0in; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; PADDING-LEFT: 0in; unicode-bidi: embed; PADDING-RIGHT: 0in; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-TOP: 0in; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in; mso-border-bottom-alt: solid windowtext .75pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Titr'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" lang=AR-SA>منطق فازی و کاربرد آن در مدیریت( مدیریت بازار)</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'B Titr'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P></DIV> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Titr'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" lang=AR-SA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" lang=AR-SA>محمد جواد روشندل</SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Zar'; COLOR: red; FONT-SIZE: 7pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SUP><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>*</SPAN></SUP></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-language: FA" lang=FA>دانشگاه علم و فرهنگ، دانشکده فنی و مهندسی، گروه کامپیوتر، تهران، ایران</SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Zar'; COLOR: red; FONT-SIZE: 7pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>چکیده</SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Zar'; COLOR: red; FONT-SIZE: 7pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=AR-SA>امروزه مدیران بازاریابی باید با واقعیتهای بازار و تغییراتی كه در خلال این واقعیتها رخ می دهد، تطبیق پیدا كنند تا امکان دستیابی به اهداف فراهم شود. برای دسترسی به این مهم، آنها باید به سازگاریها و ناسازگاریهای آن دسته از مشتریانی كه در حال حاضر در بازار هستند (مشتریان موجود)، توجه داشته باشند و توجه كمتری را به مشتریانی كه هنوز وارد بازار شركت نشده اند یا آن را ترك كرده اند، معطوف دارند.</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=AR-SA> علم مدیریت فازی، به کارگیری علم مدیریت در محیط فازی است.در علم مدیریت کلاسیک با استفاده از شیوه های عقلایی و سیستماتیک به تحلیل مسائل مدیریتی پرداخته می شود وبا ارائه مدلهای کمی مدیران را در تصمیم گیری ها یاری می دهد.از این رو بر داده های دقیق و قطعی استوار است و لذا در این روش ها داده های مبهم و فازی جایگاهی در این مدلسازی ندارند.با استفاده از علم مدیریت فازی، روشهای علم مدیریت کلاسیک در محیط فازی به کار گرفته می شوندو می توان آن را در وظایف متعدد مدیریتی از جمله تصمیم گیری، سیاستگذاری و برنامه ریزی مورد استفاده قرارداد. علم مدیریت فازی می تواند مدلهایی را طراحی نماید که نظیرانسان، از توانایی پردازش اطلاعات کیفی به صورت هوشمند برخوردار باشد. بنابراین علم مدیریت فازی، ضمن ایجاد انعطاف پذیری در مدل، داده هایی نظیر دانش، تجربه و قضاوت انسانی را در مدل وارد کرده و پاسخ هایی کاملا کاربردی ارائه می دهد.از آن زمان که انسان اندیشیدن را آغاز نمود، همواره کلمات و عباراتی را بر زبان جاری ساخته که مرزهای روشنی نداشته اند.کلماتی نظیر«خوب»، «بد»، «جوان»، «پیر»، «بلند»، «کوتاه»، «قوی»،«ضعیف»،«گرم»،«سرد»، «خوشحال»، «باهوش»، «زیبا» و قیودی از قبیل «معمولا»، «غالبا»، «تقریبا» و «بندرت».روشن است که نمیتوان برای این کلمات مرز مشخصی یافت، برای مثال در گزاره «علی باهوش است» یا «این گل رز زیباست» نمی توان مرز مشخصی برای «باهوش بودن» و «زیبا بودن» در نظر گرفت.اما در بسیاری از علوم نظیر ریاضیات و منطق ،فرض بر این است که مرزها و محدوده های دقیقا تعریف شده ای وجود دارد و یک موضوع خاص یا در محدوده آن مرز می گنجد یا نمی گنجد.مواردی چون همه یا هیچ، فانی یا غیر فانی، زنده یا مرده، مرد یا زن، سفید یا سیاه، صفر یا یک، یا «این» یا «نقیض این». در این علوم هر گزاره ای یا درست است یا نا درست، پدیده های واقعی یا «سیاه» هستند یا «سفید».</SPAN> text/html 2010-07-06T10:59:18+01:00 connection.mihanblog.com محمد جواد روشندل ادامه ی مقاله مدیریت فازی http://connection.mihanblog.com/post/32 <B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA>الگوی فازی آمیخته بازاریابی</SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt" lang=AR-SA>مشکل آمیخته بازاریابی یک مسئله نوعی است که درگیر نوع ابهام و نامطمئنی از متغیرهای ورودی و پویاییها و روابط غیرخطی است. متغیرهای ورودی برای مسئله آمیخته بازاریابی ممکن است به شکل زیر طبقه بندی شوند:<BR>_ اهداف و مقاصد فعلی</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt" lang=AR-SA>- فروش هدف؛</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt" lang=AR-SA>- سود و مزیت هدف و نظایر آن.</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt" lang=AR-SA>_ توسعه اخیر (فعلی) و عملکرد</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt" lang=AR-SA>- فروش و سود قبلی؛</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt" lang=AR-SA>- فروش و سود قبلی رقیب؛</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt" lang=AR-SA>- تلاش بازاریابی قبلی و فعلی؛</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt" lang=AR-SA>- موقعیت رقابتی یا نقطه قوت شرکت و نظایر آن.</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt" lang=AR-SA>_ تغییر شرایط محیطی بازار</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt" lang=AR-SA>- پیش بینیها (فروش مورد انتظار، واکنش نهایی مورد انتظار بازار، نوسانات اقتصادی و غیره)؛<BR>- سطح رقابت؛</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt" lang=AR-SA>- فرصتهای جدید؛</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt" lang=AR-SA>- تهدیدات جدید و نظایر آن.</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt" lang=AR-SA>_ توانایی مالی شرکت</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt" lang=AR-SA>- بودجه در دسترس</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt" lang=AR-SA>با بررسی چنین متغیرهای ورودی مشاهده می شود که برخی از آنها بویژه پیش بینی فروش، متغیرهایی هستند که ارزش آن نامطمئن است. فروش رقیب، هزینه های تبلیغات و توزیع متغیرهایی هستند که ارزش آنها نمی تواند کامل شناخته شود، ولی می توانند با توجه به ارزش محوری یا اصلی شان به شکل با درجه "بالا" یا "پایین" بیان شوند. متغیری نظیر واکنش نهایی بازار که ارزش آن مبهم است و نمی تواند به طور کامل تعیین شود، یا اطمینانی به تثبیت آن نیست، بر مبنای تخمین یا پیش بینی داده های بی اعتبار قرار دارد. عوامل یا فاکتورهای ذهنی نظیر سطوح رقابت و موقعیتهای رقابتی شرکت که کمی سازی آن بر مبنای قضاوت صرف کارشناسان شرکت و قضاوت انسانی قراردارد، به ناچار به شکلی نامعین مشاهده می شوند. رابطه میان اهداف، شرایط اقتصادی، پیشرفتها و سایر متغیرهای ورودی دیگر از یک طرف و تعیین آمیخته بازاریابی از سوی دیگر، غیرخطی و دشوار است یا تا وقتی که در قالب قوانین تصمیم اگر- پس بیان شود، نمی تواند به طور کامل تعریف شود. اکنون واضح و آشکار است که تنها راه مدیریت همه این ابعاد مسئله آمیخته بازاریابی، به کارگیری مجموعه های منطق فازی است که به گونه ای مؤثر چنین داده‌ها یا ورودیهای ذهنی نامعین و نامطمئن را مدیریت کرده و روابط غیرخطی میان ورودیهای مسئله و خروجیهای آن را شکل می دهند. .(دانشگر،1388،صفحه 134)</SPAN></P></SPAN></B> text/html 2010-01-23T21:22:36+01:00 connection.mihanblog.com محمد حسین سعد الحسینی نقد و بررسی مستند 2012 یا همان نوسراداموس http://connection.mihanblog.com/post/29 <P>جالبه که همچنین هزینه های سنگینی باز در زمان حاضر صورت می گیرد تا تخریب های سریالی صورت پذیرد و اما دشمن راه خود را پیدا کرده است و میداند که هیچ تبلیغی جز در قالب سمع و بصر تاثیر به این فراوانی ندارد.</P> <P>اما با کمی تامل در دیده ها و شنیده هایمان و قدری حساسیت در خواهیم یافت که هر سخن و حرکتی آن هم از طرف دشمنان بی علت نیست.</P> text/html 2009-12-25T09:34:12+01:00 connection.mihanblog.com محمد جواد روشندل ماکت حرم امام حسین تکمیل شد Imam Hussein shrine was completed maquette http://connection.mihanblog.com/post/28 <P><IMG style="WIDTH: 500px; HEIGHT: 388px" height=710 alt="" hspace=0 src="http://www3.pic-upload.de/25.12.09/4rvvn9wejerw.jpg" width=901 align=baseline border=0>&nbsp;</P> <P>آدرس ماکت جهت مشاهده: تهران/خیابان ستارخان/شهرآرا/ جنب مدرسه طالقانی</P> <P style="DIRECTION: ltr">maquette Address&nbsp; for see: Taleghani school/Shahreara/Satarkhan st/Tehran</P> text/html 2009-12-19T19:40:18+01:00 connection.mihanblog.com محمد جواد روشندل ساخت ماکت ساختمان حرم امام حسین (علیه السلام) ( Maquette building construction Imam Hossein (PBUH http://connection.mihanblog.com/post/27 <P>&nbsp;</P> <P style="DIRECTION: rtl"><IMG alt="" hspace=0 src="http://450.ir/upload/img/1001/1126-15-3461239i188-siz-61049.jpg" align=baseline border=0></P> <P style="DIRECTION: rtl"><FONT color=#cc0000 size=5>درتهران خیابان ستارخان&nbsp; In&nbsp;Satarkhan st,Tehran</FONT></P> <P style="DIRECTION: rtl"><IMG style="WIDTH: 506px; HEIGHT: 401px" height=396 alt="" hspace=0 src="http://450.ir/upload/img/1001/1126-15-345914i188-auto-61138.jpg" width=314 align=baseline border=0></P> text/html 2009-11-11T23:19:52+01:00 connection.mihanblog.com محمد جواد روشندل University http://connection.mihanblog.com/post/26 <DIV id=result_box dir=ltr> <DIV id=result_box dir=ltr><FONT size=2>Activity in universities is based on what? <BR><BR>Does the University need only a social or a field is considered? <BR><BR>We do not know, but if you knew the difference and are told the University did not open because parents push their children the way it was. Yesterday the students of the University open to students today to work anything except behavior that were more academic. <BR><BR>But reconstruction is the University? <BR><BR>Has the same problem. <BR><BR>Being familiar with many things not bad but acting without knowledge and behavior show that much worse than you think? <BR></FONT></DIV></DIV> text/html 2009-09-05T21:35:43+01:00 connection.mihanblog.com محمد جواد روشندل کتابشناسی درباره ی سقیفه و زندگی حضرت علی (علیه السلام) http://connection.mihanblog.com/post/25 <P>برای تحقیق و اطلاع از سیره ی حضرت علی ( علیه السلام) می توانید از کتب زیر بهره بگیرید:</P> <P>1. نهج البلاغه - ترجمه: دکتر اسدالله مبشری - ناشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامی</P> <P>2. سیره علوی - نویسنده: استاد محمد باقر بهبودی - ناشر: مولف - توزیع: کتابفروشی اسلامیه</P> <P>3. سقیفه -&nbsp;نویسنده: علامه سید مرتضی عسگری -&nbsp; ناشر:مرکز فرهنگی انتشاراتی منیر</P> <P>4. اسرار آل محمد - روایت: سلیم بن قیس - ناشر :انتشارات رسالت قلم</P> <P>5. دافعه و جاذبه علی - نویسنده: علامه ی شید مرتضی مطهری - ناشر: انتشارات صدرا</P> text/html 2008-12-31T18:13:38+01:00 connection.mihanblog.com محمد جواد روشندل نقد و بررسی نظریات مکاتب اعتقادی بر انسان کامل (برگرفته از کتاب انسان کامل علامه ی شهید مطهری (رضوان الله)) http://connection.mihanblog.com/post/24 <FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Zar'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"> <P align=center><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Zar'">می‏دانیم كه درباره حقیقت و ماهیت انسان ، اختلاف نظرهایی وجود دارد</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'"> . </SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Zar'">به طور كلی دو</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Zar'">نظریه اساسی در</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Zar'">مقابل یكدیگر قرار</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Zar'">گرفته‏اند : نظریه</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'"> " </SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Zar'">روحیون " و نظریه " مادیون</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'"> " . </SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Zar'">براساس نظریه روحیون ، انسان</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Zar'">حقیقتی‏</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Zar'">است مركب از جسم و</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Zar'">روان ،</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Zar'">و روان</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Zar'">انسان ،</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Zar'">جاویدان است</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Zar'">و با</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Zar'">مردن‏</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Zar'">او</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Zar'">فانی نمی‏شود . همچنانكه می‏دانیم منطق دین و مخصوصا نصوص اسلامی بر همین‏</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Zar'">مطلب دلالت می‏كند . نظریه دوم این است كه انسان جز همین ماشین بدن</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Zar'">چیز</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Zar'">دیگری نیست و با مردن به كلی نیست و نابود می‏شود و متلاشی شدن بدن یعنی متلاشی شدن شخصیت انسان</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Zar'">.</SPAN></FONT></P><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Zar'"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#ff0000 size=5><U><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Zar'"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#ff0000 size=5><U><A title="متن کتاب انسان کامل علامه مطهری" href="http://www.motahari.org/asaar/books/download/25/book.zip" target=""> <P align=center><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Zar'"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#ff0000 size=5><U>دانلود متن کامل کتاب علامه مطهری</U></FONT></SPAN></P> <P align=center></A></U></FONT></SPAN></U></FONT></SPAN></SPAN></FONT><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Zar'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#ff0000 size=5><U><A title="دانلود متن کتاب انسان کامل علامه مطهری" href="http://www.motahari.org/asaar/books/download/25/book.zip" target=_blank></P></A></U></FONT></SPAN> text/html 2008-11-16T20:52:02+01:00 connection.mihanblog.com محمد جواد روشندل حجاب / قسمت اول http://connection.mihanblog.com/post/23 <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align=justify><SPAN lang=FA style="mso-bidi-language: FA"><FONT face=verdana,arial,helvetica,sans-serif><STRONG><FONT size=5>حجاب<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></STRONG></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align=justify><FONT size=3><FONT face=verdana,arial,helvetica,sans-serif><SPAN lang=FA style="mso-bidi-language: FA">حجاب در فرهنگ اسلامی به معنای پوشش و پرده و حایل است که باعث می شود تا بسیاری از امتیازها و یا جلوه ها در معرض دید عموم یا افراد فاقد صلاحیت قرار نگیرد. اصل مفهوم حجاب دردین و قرآن کریم به بانوان و روابط آنان در اجتماع بر می گردد، البته نباید دستورات قرآن را در مورد مردان و عملکرد آنان در قبال این موضوع را نادیده گرفت. امروزه شاهد آن هستیم که در بعضی از کشورها برای جلوگیری از حجاب بانوان، اقداماتی صورت می گیرد که با این اقدامات با حجاب زنان مقابله شود و ما متأسفانه درکشورهای مسلمان نیز شاهد بودیم که از ورود بانوان با حجاب به دانشگاهها و مجامع کاری جلوگیری به عمل می آید، که این یک الگوگیری از فرهنگ غرب است. در غرب به این معقوله مانند سایر معنویات توجه خاصی نمی شود. در غرب می خواهند به بهانه ی برابری مرد و زن از حجاب جلوگیری کنند تا زنان را برای مردان جذاب تر جلوه دهند و گاه بعضی از زنان از این ابزار برای پیشرفت خود استفاده می کنند. </SPAN><SPAN dir=ltr style="mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"></SPAN> text/html 2008-10-21T13:52:00+01:00 connection.mihanblog.com محمد جواد روشندل مشارکت و راهنمایی پژوهش ها و تحقیقات شما http://connection.mihanblog.com/post/22 <P>سلام دوستان</P> <P>من یک آرشیو با ارزش از کتب و مقالات را در اختیار دارم و تصمیم گرفتم در اختیار علاقه مندان و دانشجویان و پژوهشگران قرار دهم. لذا تصمیم بر آن شد تا اگر شما خواننده عزیز علاقه مند بودید به من ایمیل بزنید یا&nbsp;در این پست نظر بدید&nbsp;و مهلت ارائه مطلب خود را قید کنید تا طی یک مشارکت شما بتوانید از اطلاعات و آرشیو من استفاده کنید.</P> <P>پس یا علی مدد</P> <P>موفق باشید</P> <P>&nbsp;</P> text/html 2007-12-23T07:42:00+01:00 connection.mihanblog.com محمد جواد روشندل در آمدی بر قیام های شیعه در تاریخ اسلام http://connection.mihanblog.com/post/20 <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: "></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: "></span></p><p><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: "></span></p><p /><b style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><p><font face="georgia,times new roman,times,serif">درآمدی بر قیام های شیعه در تاریخ اسلام</font></p></span></b><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" align="justify"><b style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><font size="2">ما تنها قیام هایی را بررسی می کنیم که مورد تأیید امامان بوده و خط مکتبی و طرح قرآنی داشته اند نه هر قیامی از هر فرقه ای به نام شیعه.</font></span></b></p><p><font size="2"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-weight: normal"><font size="2">تاریخ شیعه در انقلاب ها و قیامهایی خلاصه می شود که این قیامها و انقلاب ها از سال 51 تا 260 هجری، در رابطه مستقیم با امامت و پس از آن تاریخ با بهره گیری از استمرار آن، تداوم مکتبی و چهره خونرنگ خود را حفظ کرده است. بررسی و تفحص در شرایط وقوع، عوامل بروز و اهداف آنها، گذشته از آنکه ما را با تاریخی شکوهمند و نمونه آشنا می سازد، بیش از هر چیز الگو و راهنمایی خواهد بود برای بهره گیری و اقتباس از منش انقلابی تشیع در خط مکتبی امامت تاریخ، برای بنای جامعه ای بر اساس قبله واحد، کتاب واحد، امام واحد و امت واحد.</font></span></p><p><font size="2"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align="justify"><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: "><font size="2">مقدمتاً باید گفت: که انقلابها و قیامهای شیعی دارای ابعاد.... </font></span></p><p /><p><font face="Georgia"></font></p><p /><p><font face="georgia,times new roman,times,serif"></font></p> text/html 2007-11-24T21:41:00+01:00 connection.mihanblog.com محمد جواد روشندل دانشگاه http://connection.mihanblog.com/post/12 <p>فعالیت در دانشگاهها بستگی به چه چیزی دارد؟</p><p>آیا دانشگاه فقط یک نیاز اجتماعی است یا یک عرصه قلمداد می شود؟</p><p>ما نمی دانیم ولی اگر می دانستیم و می گفتیم نیز فرقی به حال دانشگاه نمی کرد چون           پدر و مادر ها باز هم فرزندان خود را با فشار راهی آن می کردند. دانش آموزان دیروز یعنی دانشجویان امروز دانشگاهها نیز باز به کار خود یعنی هر کاری جز رفتار دانشگاهی ادامه می دادند.</p><p>اما آیا دانشگاه بازسازی می شود؟</p><p>مسئله همین است.</p><p>آشنا بودن با خیلی چیزها بد نیست ولی بدون آشنایی عمل کردن و رفتار نشان دادن خیلی بدتر از آن است که فکر می کنید؟</p>