جالبه که همچنین هزینه های سنگینی باز در زمان حاضر صورت می گیرد تا تخریب های سریالی صورت پذیرد و اما دشمن راه خود را پیدا کرده است و میداند که هیچ تبلیغی جز در قالب سمع و بصر تاثیر به این فراوانی ندارد.

اما با کمی تامل در دیده ها و شنیده هایمان و قدری حساسیت در خواهیم یافت که هر سخن و حرکتی آن هم از طرف دشمنان بی علت نیست.

دقایق ابتدایی فیلم نوسراداموس با این جملات مخاطب را جلب کرده و حساسیت او را برمی انگیزد؛ نفت، بمب هسته ای،تهدید.

بیایید مثلث این سه کلمه را در ذهن خود تصویر کنید به کجا برمی خورید؟!  آری، این اشاره ای غیر مستقیم به منظور اصلی فیلم دارد. یعنی حادثه در نقطه ای با مشخصات فوق صورت خواهد گرفت یا علت حادثه این جزئیات را دارد.

مستند با یک سری صهیونست و یهودی افراطی اداره می شود، از سخنان و لحن آنان پر آشکار است. آنان به طور غیر مستقیم دارن مسیر مسدود دیده شده ی منجی خود را به خیال خود به سمت جمعیتی سودهی می کنند. دست اندرکاران فیلم دیگر طاقت نمی آورند و در اواسط فیلم توسط یک یهودی، ایران را مشکل اصلی معرفی کرده و با پخش تصاویری از رئیس جمهور ایران و رئیس جمهور ونزوئلا، این موضوع را در ذهن مخاطب بستر سازی می کنند که ایران و هم پیمانانش می توانند نابودگر جهان شوند.

نکته ی جالب دیگر فیلم نفی صریح مهدویت است و اینکه آنان دارن پیش گویی نوسراداموس را تحقق می دهند تا به نوعی برای اقدامات پیشگیرانه ی خود  علت پیدا کنند و به اصطلاح علاج قبل از واقعه کنند.