برای تحقیق و اطلاع از سیره ی حضرت علی ( علیه السلام) می توانید از کتب زیر بهره بگیرید:

1. نهج البلاغه - ترجمه: دکتر اسدالله مبشری - ناشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامی

2. سیره علوی - نویسنده: استاد محمد باقر بهبودی - ناشر: مولف - توزیع: کتابفروشی اسلامیه

3. سقیفه - نویسنده: علامه سید مرتضی عسگری -  ناشر:مرکز فرهنگی انتشاراتی منیر

4. اسرار آل محمد - روایت: سلیم بن قیس - ناشر :انتشارات رسالت قلم

5. دافعه و جاذبه علی - نویسنده: علامه ی شید مرتضی مطهری - ناشر: انتشارات صدرا

برای تحقیق و اطلاع از سیره ی حضرت علی ( علیه السلام) می توانید از کتب زیر بهره بگیرید:

1. نهج البلاغه - ترجمه: دکتر اسدالله مبشری - ناشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامی

2. سیره علوی - نویسنده: استاد محمد باقر بهبودی - ناشر: مولف - توزیع: کتابفروشی اسلامیه

3. سقیفه - نویسنده: علامه سید مرتضی عسگری -  ناشر:مرکز فرهنگی انتشاراتی منیر

4. اسرار آل محمد - روایت: سلیم بن قیس - ناشر :انتشارات رسالت قلم

5. دافعه و جاذبه علی - نویسنده: علامه ی شید مرتضی مطهری - ناشر: انتشارات صدرا

توضیح: کتاب نهج البلاغه سیره ی عملی مولا را ارائه می دهد یعنی زندگی حضرت در غالب حکومت و در غالب جامعه به عنوان یک شهروند.

کتاب سیره ی علوی شامل تحقیقات گران بهای استاد بهبودی است که سیره ی امام را از سال یازدهم هجری (چندی پیش از وفات پیامبر) تا شهادت حضرت بازگو می کند.

کتاب سقیفه ی علامه عسگری (رضوان الله)  ماجرای سقیفه ی بنی ساعده را تا بعد از آن روایت می کند و از نظر اسنادی کتابی بس گرانقدر است.

کتاب اسرار آل محمد ناگفته هایی را بیان می کند از زندگی چند از معصومین از جمله مولا. البته باید در نظر داشت که از نظر سند بعضی مطالب کتاب مورد تایید برخی نمی باشد و تا به حال سندی مبتنی بر صحت روایات پیدا نشده است.

کتاب علامه ی شهید (قدس الله نفسه الزکیه) هم سیره ی حضرت را به خواننده هدیه می کند.

انشاء الله بتوانید از کتب مذکور استفاده کرده و مسیر حرکت زندگی امام خود را شناسایی کرده و شیوه ی او را سرمشق خود قرار دهید.