حجاب

حجاب در فرهنگ اسلامی به معنای پوشش و پرده و حایل است که باعث می شود تا بسیاری از امتیازها و یا جلوه ها در معرض دید عموم یا افراد فاقد صلاحیت قرار نگیرد. اصل مفهوم حجاب دردین و قرآن کریم به بانوان و روابط آنان در اجتماع بر می گردد، البته نباید دستورات قرآن را در مورد مردان و عملکرد آنان در قبال این موضوع را نادیده گرفت. امروزه شاهد آن هستیم که در بعضی از کشورها برای جلوگیری از حجاب بانوان، اقداماتی صورت می گیرد که با این اقدامات با حجاب زنان مقابله شود و ما متأسفانه درکشورهای مسلمان نیز شاهد بودیم که از ورود بانوان با حجاب به دانشگاهها و مجامع کاری جلوگیری به عمل می آید، که این یک الگوگیری از فرهنگ غرب است. در غرب به این معقوله مانند سایر معنویات توجه خاصی نمی شود. در غرب می خواهند به بهانه ی برابری مرد و زن از حجاب جلوگیری کنند تا زنان را برای مردان جذاب تر جلوه دهند و گاه بعضی از زنان از این ابزار برای پیشرفت خود استفاده می کنند.

حجاب

حجاب در فرهنگ اسلامی به معنای پوشش و پرده و حایل است که باعث می شود تا بسیاری از امتیازها و یا جلوه ها در معرض دید عموم یا افراد فاقد صلاحیت قرار نگیرد. اصل مفهوم حجاب دردین و قرآن کریم به بانوان و روابط آنان در اجتماع بر می گردد، البته نباید دستورات قرآن را در مورد مردان و عملکرد آنان در قبال این موضوع را نادیده گرفت. امروزه شاهد آن هستیم که در بعضی از کشورها برای جلوگیری از حجاب بانوان، اقداماتی صورت می گیرد که با این اقدامات با حجاب زنان مقابله شود و ما متأسفانه درکشورهای مسلمان نیز شاهد بودیم که از ورود بانوان با حجاب به دانشگاهها و مجامع کاری جلوگیری به عمل می آید، که این یک الگوگیری از فرهنگ غرب است. در غرب به این معقوله مانند سایر معنویات توجه خاصی نمی شود. در غرب می خواهند به بهانه ی برابری مرد و زن از حجاب جلوگیری کنند تا زنان را برای مردان جذاب تر جلوه دهند و گاه بعضی از زنان از این ابزار برای پیشرفت خود استفاده می کنند.

 

تاریخچه حجاب

پوشش بانوان یا همان حجاب از اختراعات اسلام نیست بلکه ریشه در تاریخ دارد. به گفته ی ویل دورانت « قوم یهود و ایرانیان قدیم، حجاب را برای بانوان یک نوع کرامت و شرافت و از واجبات دینی می دانستند».

حتی در قوم یهود سخت گیری خاصی راجع به این مسئله وجود دارد و ویل دورانت راجع به این می نویسد:

« اگر زنی به نقض قانون یهود می پرداخت چنانکه مثلاً بی آنکه چیزی بر سرداشت به میان می رفت و یا در شارع عام نخ می سرشت یا بر هر سنی از مردان درد دل می کرد یا صدایش آنقدر بلند بود که چون در خانه اش تکلم می نمود همسایگانش می توانستند سخنان او را بشنوند در آن صورت مرد حق داشت بدون پرداخت مهریه او را طلاق دهد».

لذا می بینیم که حجاب یهود از حجاب اسلام که آن را شرح و بسط خواهیم داد سخت تر بوده است. حتی در ایران باستان نیز سخت گیری هایی در مورد حجاب وجود داشته است که اگر زنی شوهر می کرد حق نداشت هیچ مردی حتی پدر یا برادر خود را ببیند.

در اسلام مانند بقیه ی قوانین که در قرآن آمده است نوعی تعادل و همه جانب نگری  در مورد حجاب وجود دارد که ویل دورانت در کتاب خود (تاریخ تمدن) نوعی سخن به میان آورده است که گویی اسلام توجهی به حجاب نداشته است.

برای مثال می توان گفت که عایشه همواره زنان انصار را چنین ستایش می کرد: «مرحبا به زنان انصار. همینکه آیات سوره ی نور نازل شد یک نفر از آنان دیده نشد که مانند سابق بیرون بیاید. سر خود را با روسری های مشکی می پوشیدند. گویی کلاغ روی سرشان نشسته است».

ام سلمه نیز به این موضوع چنین اشاره کرده است که « پس از آنکه آیه ی سوره احزاب ( یدنین علیهن من جلابیبهن) نازل شد، زنان انصار چنین کردند.

 

حجاب و پوشش اسلامی

واژه ی حجاب و مشتقات آن، هفت بار در قرآن کریم تکرار شده و در تمام  موارد به معنای پرده و مانع است. قرآن می فرماید ( فاسئلوهن من وراء حجاب)

اگر از زنان پیامبر چیزی خواستید از پشت پرده بخواهید.

حجاب از نظر لغت، در معنانی گوناگونی به کار رفته است:

1. پرده، چادر، رپوش، روبند، آنچه با آن چیزی را بپوشانند.

2. پرده ی حایل میان قلب و شکم

3. غروب خورشید در تاریکی

اما به کار گرفتن کلمه ی حجاب در خصوص پوششش بانوان، یک اصطلاح تازه و جدید است.

 

علل پیدایش حجاب

مخالفان حجاب در نفی حجاب از هیچ عملی فرو گذار نمی کنند و نقل از شهید مطهری که می فرمایند « مخالفان حجاب سعی کرده اندجریانات ظالمانه ای را به عنوان علت پیدا شدن حجاب ذکرکنند و در این جهت میان حجاب اسلامی و غیر اسلامی فرق نمی گذارند. چنین وانمود می کنند که حجاب اسلامی نیز از همین جریانات ظالمانه سر چشمه می گیرد».

از دلایلی که در باب حجاب ذکر کرده اند تا حجاب را بیشتر یک امر ظالمانه و احمقانه جلوه دهند به شرح ذیل است:

1-      میل به ریاضت و رهبانیت

2-      عدم امنیت و عدالت اجتماعی

3-      تسلط مرد به زن و استثمار نیروی وی در جهت منافع اقتصادی مرد.

4-      حسادت مردان

5-      عادت زنانگی واحساس کمبود زن در خلقت

هر یک از این علل که بررسی می شود، می توان دریافت که هر کدام از ناحیه ای در نظر گرفته شده است که هر کدام برای لطمه و عیب جویی به معقوله ی حجاب دارد.

دلایل فوق، از دلایل مخالفان حجاب بود، در صورت اینکه ما خود به یک دلیل انسانی اعتقاد داریم که این علت را به قول استاد شهید باید در تدبیر ماهرانه ی غریزه خود زن باید جستجو کرد که آن هم حیا و عفاف و پوشش است که خود زن با یک نوع الهام برای گرانبها کردن خود و حفظ موقعیت خود در برابر مرد به کار برده است.

یکی از خلأهای غرب، خلأ عشق است که امروز متأسفانه در شرق نیز دیده می شود.عشق شرقی مانند لیلی و مجنون و ... است و یک واقعیت است و می توان فهمید که زن بر اثر دور نگهداشتن خود از دسترسی مرد تا کجا پایه ی خود را بالا برده است و تا چه حد سر نیاز مرد را به آستان خود فرود آورده است.

قطعاً درک زن این حقیقت را در تمایل او به پوشش بدن خود و مخفی کردن خود به صورت یک راز تأثیر فراوان داشته است.